Scroll to top

Porady prawne

Prawa człowieka
Prawo rodzinne
20 gru 2020 Date

Prawa człowieka

Wiemy dziś stosunkowo dobrze, że droga, która wiodła do praw człowieka, w tym dziecka, była długa i skomplikowana. Można by wyróżnić w niej dwie – przeplatające...

Prawa dziecka
Prawo rodzinne
20 gru 2020 Date

Prawa dziecka

Podstawowym dokumentem międzynarodowym w zakresie ochrony praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia...

Na czym polega prawo o zamówieniu publicznym

Na czym polega prawo o zamówieniu publicznym

Zamówienia publiczne to nie tylko procedury dotyczące zamawiania przez instytucje publiczne dostaw, usług i robót budowlanych. Jest to potężne narzędzie wspierające...


KRUS Darowizna a wspólnota majątkowa Alimenty a komornik Rozwód cywilny Zachowek Prawo do grobu Likwidacja spółki jawnej Cło a vat Sprawy o wpis w księdze wieczystej Dom starców Alimenty a małżonków i rodziców Patenty i wynalazki Nagana od przełożonego Procedury celne