Scroll to top

Porady prawne

Prawa człowieka
Prawo rodzinne
20 gru 2020 Date

Prawa człowieka

Wiemy dziś stosunkowo dobrze, że droga, która wiodła do praw człowieka, w tym dziecka, była długa i skomplikowana. Można by wyróżnić w niej dwie – przeplatające...

Prawa dziecka
Prawo rodzinne
20 gru 2020 Date

Prawa dziecka

Podstawowym dokumentem międzynarodowym w zakresie ochrony praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia...


Staż służby wojskowej Podział majątku dorobkowego małżonków obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy Współwłasność Wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej Wydziedziczenie Pozew do sądu cywilnego Otwarcie i ogłoszenie testamentu Darowizna i grupa podatkowa Separacja a podział majątku Lekarskie prawo karne Rozwód z orzekaniem o winie Ustanowienie opieki nad osobą dorosłą Zezwoleniw na pobyt stały Dział spadku prawo pierwokupu