Podatek liniowy stanowi jedną z form opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej. Charakteryzuje go stała stawka, która jest niezależna od osiąganych przez podmiot gospodarczy dochodów. Sprawdzamy, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą ta forma opodatkowania i kto powinien się na nią zdecydować.

Czym jest podatek liniowy?
Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest odprowadzać podatek od uzyskanych dochodów. Na początek warto zastanowić się, czym w ogóle jest rzeczony dochód. W praktyce bowiem to pojęcie często mylone jest przychodem. Tymczasem dochód to inaczej przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Może być on opodatkowany właśnie za pomocą podatku liniowego, którego obecnie stawka wynosi 19%. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Co istotne, wybór tej formy opodatkowania nie jest możliwy, jeżeli podatnik świadczy usługi na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Jeśli zaś podatnik uzyskuje dochody z działalności gospodarczej oraz z tytułu umowy o pracę, opodatkowane podatkiem liniowym mogą być jedynie dochody z działalności.

Zaliczki i zeznanie roczne
Każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym za pomocą podatku liniowego zobowiązany jest do zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (chyba, że jest małym podatnikiem - wtedy zaliczki wpłacane są kwartalnie) oraz złożenia zeznania rocznego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zaliczka na podatek nie przekracza 1000 zł, bowiem dopiero po przekroczeniu tej kwoty należy dokonać zapłaty na rzecz urzędu skarbowego. Termin płatności podatku dochodowego upływa 20. dnia każdego miesiąca. Podatek opłacany jest wstecz, czyli za miesiąc poprzedni. Podatnicy mogą również wpłacać zaliczki uproszczone, jeżeli w poprzednim roku podatkowym rozliczali się za pomocą podatku liniowego i osiągnęli zysk podatkowy. Zaliczki uproszczone wpłacane są co miesiąc w tej samej wysokości. Tymczasem zeznanie roczne należy złożyć do dnia 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składana jest deklaracja. Odpowiednim do tego będzie formularz PIT-36L.

Podatek liniowy - wady i zalety
Podatek liniowy cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, których roczne dochody z działalności gospodarczej przekraczają kwotę pierwszy próg podatkowy. W 2020 roku jest to 85 528 zł - po przekroczeniu tejże sumy należy rozliczyć się z urzędem za pomocą stawki 32%, zatem znacznie wyższej od stawki podatku liniowego. Podatek liniowy przedsiębiorca może pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje również możliwość przeznaczenia 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Niemniej jednak należy także pamiętać o tym, że podatek liniowy ma swoje wady. Podstawową jest fakt, iż podatnik nie ma prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych, w przeciwieństwie do sytuacji, w której rozlicza się za pomocą skali podatkowej. Podatnik nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatek liniowy nie przewiduje kwoty wolnej od podatku, jednak istnieje możliwość odliczenia od przychodu kosztów ich uzyskania (niektóre formy opodatkowania nie dają takiej możliwości, na przykład ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Podstawę opodatkowania pomniejszają jedynie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, poniesiona w poprzednich latach strata podatkowa oraz wpłaty dokonane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Podatek liniowy czy skala podatkowa?
Każdy przedsiębiorca powinien we własnym zakresie ocenić, który sposób opodatkowania jest dla niego korzystny. Z podatku liniowego zwykle korzystają przedsiębiorcy o wysokich dochodach rocznych, tak aby pomniejszyć wysokość podatku. Jeżeli jednak podatnik ma prawo do zastosowania wielu ulg (na przykład na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej), wtedy warto rozważyć opodatkowanie według skali. Należy pamiętać, że zmiany formy opodatkowania można dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, a nie w jego trakcie, na przykład w momencie, gdy przekraczamy pierwszy próg podatkowy.

Prezentowana porada może nie zawierać kompletnych informacji, aby rozwiązać konkretnie Twój problem.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zadaj pytanie prawnikowi.

Zadaj pytanie prawnikowi

Podatek Podatek liniowy Opodatkowanie Zaliczki na podatek dochodowy Zeznanie podatkowe US Urząd skarbowy Pit-36L Działalność gospodarcza Skala podatkowa Firma Kontrola podatkowa